"Přítomnost je jediný čas, který máme k dispozici."

 

 

Domácí požehnání pro rok 2015

Ať je váš domov naplněn mnoha projevy Boží blízkosti.

Ať se ráno rádi shledáváte sami se sebou a svými blízkými.

Ať ve vás hoří touha po věčných hodnotách.

Ať máte v očích nepřehlédnutelné světlo.

Ať je váš domov požehnaným místem, kde se nebojuje.

Ať žijete radostný rok za všech okolností, které nastanou.

Ať máte dost nevyčerpatelné trpělivosti se všemi blízkými.

Ať každý den společně zažijete pocit bezpečí v Boží náruči.

Ať jste chráněni před hloupostí a zlem.

Kéž láska prostupuje každým vaším společným dnem a dává

vám sílu překonat všechny nástrahy.

Kéž vám každý den Bůh dopřeje své milosrdenství a odpustí všechny přešlapy.

Kéž zažíváte mnohá vyslyšení svých mnohých modliteb.

Kéž je Váš domov místem radosti a střípkem Božího království.

Hodně úsměvů, objímání a společných chvil.

Požehnaný rok 2015 prošpikovaný Boží milostí.

Amen.

 

Adventní pastýřský list

Dejte nám místo ve svém srdci! (2.Kor 7,2)

 Pokoj Boží, láska Kristova a milosrdenství Ducha svatého ať je pevně s vámi +.

Milované sestry a milovaní bratři v Kristu,

přijměte naše požehnání a modlitby na prahu letošního adventu.

Otevírá se před námi krásná a náročná část liturgického roku.

Během předvánočního chystání dostaneme za celý rok nejvíce příležitostí vydat svědectví

 o své živé víře. Možná nejvíce budeme díky této víře čelit zkouškám a posměchu.

 Uprostřed nesmyslného shonu a nakupování jsme povoláni Kristem

k podílu na jeho pokoji.

Právě Kristu, jehož narození na konci adventního putování oslavíme,

máme otevřít své srdce.

Stejně tak ovšem musíme najít i sílu a odvahu k uzavření svých srdcí před světem,

který má s narozením Spasitele pramálo společného,

před prázdným světem spotřeby a spěchu.

 Jsme hosté živoucího Boha, všechno je už připraveno,

to podstatné není nutné a ani možné nakoupit.

Otevření srdce je provázeno určitým odmítnutím světa kolem nás,

ne v pohrdání a askezi, ale v modlitbě za šíření Božího světla a růst jeho lidu.

Zkuste Kristu skutečně otevřít své srdce upřímnou modlitbou, skutky milosrdenství,

půstem, setkáním ve společenství a četbou Písma.

 Poctivě si rozmyslete, zda vše, co si plánujete stihnout do Vánoc, je opravdu nutné,

zvažte, zda část času neuschovat pro poklidné rozjímání a modlitbu.

Jsme s vámi spojeni a usilujeme o otevření našich srdcí

pro uskutečnění setkání s narozeným Spasitelem.

 

Ať je váš letošní advent naplněn nadějí, úsměvem a Božím pokojem,

který z vás bude zářit světu kolem vás.

Ať společně svítíme světlem, které tak nezaslouženě můžeme nést.

Úspěšné otevírání i uzavírání srdcí přejí a vyprošují

 

+Zdeněk Bohuslav a +Antonín Jelínek