"Přítomnost je jediný čas, který máme k dispozici."

 

 

 

Narodil jsem se 11.7.1955 ve Frýdlantě v Čechách. Byl jsem pokřtěn v církvi Českobratrské evangelické a zde jsem také chodil do tzv. „Nedělní školy“ a byl konfirmován.

Základní školu jsem navštěvoval od roku 1961 do roku 1970 v Novém Městě pod Smrkem. V letech 1970 - 1973 jsem se vyučil v oboru strojní zámečník a tři roky v této profesi pracoval. V roce 1978 jsem složil maturitu při Husitské teologické fakultě a v akademickém roce 1979/80 jsem zde byl přijat ke studiu bohosloví. Závěrečný pátý ročník jsem absolvoval na Humboltově univerzitě v Berlíně a současně na evangelické církevní vysoké škole v Berlíně Sprachenkonvikt. Zde jsem v rámci praktické teologie pracoval jeden měsíc v církevním diakonickém ústavu Martinshof s tělesně a duševně postiženými lidmi. Během svého ročního pobytu v Německu jsem vedle studia pracoval v mezinárodní ekumenické církevní mládežové organizaci EYCE (Ecumenical Youth Council in Europe) jako národní korespondent pro Československo. Husovu čs. bohosloveckou fakultu jsem ukončil v roce 1983.

 

V říjnu 1983 jsem přijal kněžské svěcení a nastoupil jako farář Církve čs. husitské na faru do Heřmanova Městce. V této církvi jsem jako farář působil ještě v Přelouči, Mladé Boleslavi, Praze – Vršovicích, Uhlířských Janovicích a Sázavě. Šest a půl roku jsem pracoval na Diecézní radě v Praze jako vedoucí tajemník. Během této doby jsem sloužil v řadě náboženských obcí.

Vedle svého povolání jsem měl možnost v r. 1990 – 1992 pracovat v A.G. Škoda jako sociální kurátor pro vězně propuštěné na amnestii, učit na gymnáziu a středním odborném učilišti v A.G.Škoda. V letech 1988 – 1990 jsem také pracoval jako vrátný a po té jako dělník na čističce odpadních vod v Akumě v Mladé Boleslavi.

     

V letech 1990 – 1994 jsem byl jako nezávislý kandidát členem městského zastupitelstva v Mladé Boleslavi.

V roce 1991 jsem absolvoval v rámci pozvání Lutherské evangelické církve ve Württenbergu dvouměsíční praxi v automobilkách: BMW, Mercedes, Volkswagen, kde jsem studoval personalistiku a sociální podmínky zaměstnanců těchto firem a zajímal se o práci tzv. Industriepfarrer. V rámci toho jsem navštěvoval faráře různých církví, kteří takto pracují, a navštívil jsem i několik sociálních církevních zařízení po celém Německu.

 

V akademickém roce 1994/1995 jsem absolvoval přijímací zkoušky k postgraduálnímu studiu na HTF UK v Praze, kde jsem v roce 1998 obhájil licenciát teologie z oboru historie.

V letech 1998 až 2002 jsem byl farářem v Uhlířských Janovicích a na Sázavě a vikářem pro kolínský vikariát. Organizoval a pořádal jsem dětské církevní a misijní tábory.

V roce 2000 jsem přijal jáhenské a kněžské svěcení v apoštolské posloupnosti od národní episkopální apoštolské katolické církve v Portugalsku. 25. listopadu 2001 jsem v Lisabonu z rukou tří biskupů přijal biskupské svěcení, což vedlo i k mému rozchodu s Církví československou husitskou. Jsem ženatý. Mám tři děti. Nejsem členem a nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany.

 

Pět let jsem pracoval v Praze v soukromé firmě a nyní si vydělávám prostředky na své živobytí soukromou živností.  

Ve svém volném čase se věnuji rodině, církvi a všem, kteří mě potřebují. Rád sportuji a hraji na kytaru. Pokud mi čas a síly dovolují, dále studuji historii, teologii a filozofii.

 

Mým vyznáním je slovo apoštola Pavla Gal 5,1 (překlad NZ Dr.R.Col):

 „K svobodě nás osvobodil Kristus!“

      V Poděbradech 22. listopadu 2014

      + Antonín

     

                        Jeruzalém - zeď nářků - březen 2011                    Jordán - březen 2011               Megido - Armagedon  kniha  "Zjevení Janova"